Indeks · Spis treści · Wprowadzenie · Rozdział I · Rozdział II · Schematy odstawiania · Rozdział III
Notka medyczna · Zamów drukowaną kopię artykułu · Strona internetowa Profesor Ashton
Édition française · Manualen pĺ dansk

SPIS TREŚCI

BENZODIAZEPINY: JAK DZIAŁAJĄ,
JAK JE ODSTAWIAĆ

(aka The Ashton Manual)

• PRZEBIEG LECZENIA ODWYKOWEGO
• Informacje medyczno-badawcze z kliniki odwykowej benzodiazepin

Professor C Heather Ashton DM, FRCP
Sierpień 2002


Indeks
• Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział I: Benzodiazepiny: jak działają na organizm
Rozdział II: Jak odstawiać benzodiazepiny po wieloletnim zażywaniu
Rozdział II: Scenariusze stopniowego odstawiania
Rozdział III: Objawy odwyku benzodiazepinowego, ostre i przewlekłe

 

SPIS TREŚCI

 

PRZEDMOWA 2001

PRZEDMOWA DO WYDANIA POPRAWIONEGO, SIERPIEŃ 2002

O PANI PROFESOR C HEATHER ASHTON, DM, FRCP

O NINIEJSZEJ PUBLIKACJI

NOTKA MEDYCZNA

ROZDZIAŁ I. BENZODIAZEPINY: JAK DZIAŁAJĄ NA ORGANIZM

Wprowadzenie

O tym Rozdziale

O benzodiazepinach
Siła działania
Szybkość eliminacji
Długotrwałość działania
Działanie terapeutyczne benzodiazepin
Mechanizm działania

Działanie niepożądane benzodiazepin
Nadmierne uspokojenie
Interakcje lekowe
Zaburzenia pamięci
Paradoksalny efekt pobudzający
Depresja, niestabilność emocjonalna
Działanie niepożądane o osób starszych
Działanie niepożądane u kobiet w ciąży
Tolerancja
Uzależnienie
    -od dawki terapeutycznej
    -od wysokich dawek
    -od nadużywania „rekreacyjnego”

Socjoekonomiczne koszty długotrwałego zażywania

Piśmiennictwo

Tabela 1. Benzodiazepiny i podobne leki
Tabela 2. Działanie terapeutyczne benzodiazepin
Tabela 3. Niektóre koszty społeczne zażywania benzodiazepin
Rysunek 1. Diagram mechanizmu działania naturalnego neuroprzekaźnika GABA (gamma aminobutyric acid) oraz benzodiazepin na komórki nerwowe mózgu

 

ROZDZIAŁ II. JAK ODSTAWIAĆ BENZODIAZEPINY PO ICH DŁUGOTRWAŁYM ZAŻYWANIU

Wprowadzenie

Dlaczego należy odstawić benzodiazepiny?

Przed rozpoczęciem odwyku
    Skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą
    Zapewnij sobie odpowiednie wsparcie psychologiczne
    Przybierz właściwy stan umysłu
        Bądź pewny siebie
        Bądź cierpliwy
        Wybierz swoją własną drogę

Odwyk
    Zmniejszanie dawki
    Przejście na benzodiazepinę o długim czasie działania
    Wybór i przestrzeganie scenariusza odstawiania
    Odwyk u osób starszych
    Odstawianie antydepresantów

Piśmiennictwo

Scenariusze powolnego odstawiania benzodiazepin

·  1. Odstawianie wysokiej dawki (6mg) alprazolamu (Xanax) dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  2. Proste odstawianie diazepamu (Valium); 40mg dziennie

·  3. Odstawianie lorazepamu (Ativan) 6mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  4. Odstawianie nitrazepamu (Mogadon) 10mg wieczorem, z substytucją diazepamem (Valium)

·  5. Odstawianie clonazepamu (Klonopin) 1.5mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  6. Odstawianie clonazepamu (Klonopin) 3mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  7. Odstawianie alprazolamu (Xanax) 4mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  8. Odstawianie lorazepamu (Ativan) 3mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  9. Odstawianie temazepamu (Restoril) 30mg wieczorem, z substytucją diazepamem (Valium)

·  10. Odstawianie oxazepamu (Serax) 20mg 3xdziennie (60mg), z substytucją diazepamem (Valium)

·  11. Odstawianie chlordiazepoxidu (Librium) 25mg 3xdziennie (75mg)

·  12. Odstawianie zopiclonu (Zimovane) 15mg, z substytucją diazepamem (Valium)

·  13. Tabela odstawiania antydepresantów

 

ROZDZIAŁ III. OBJAWY ODWYKU BENZODIAZEPINOWEGO, OSTRE I PRZEWLEKŁE

Mechanizmy reakcji odstawiennych

Ostre symptomy odwykowe

Symptomy indywidualne, ich przyczyny i jak im stawić czoła
    Bezsenność, koszmary senne, zaburzenia snu
    Natarczywe wspomnienia
    Ataki paniki
    Uogólniony niepokój, lęki i fobie
    Metody psychologiczne
    Uzupełniające metody terapeutyczne
    Ćwiczenia i inne techniki
    Nadwrażliwość zmysłowa
    Depersonalizacja, poczucie nierealności
    Halucynacje, złudzenia, zaburzenia percepcji
    Depresja, agresja, obsesje
    Symptomy mięśniowe
    Odczucia całego ciała
    Serce i płuca
    Zaburzenia równowagi
    Zaburzenia trawienne
    System immunologiczny
    Problemy endokrynologiczne
    Spazmy, konwulsje i drgawki

Leki dodatkowe podczas odwyku benzodiazepinowego
    Antydepresanty
    Beta-blokery
    Środki nasenne i uspokajające
    Inne leki

Zażywanie benzodiazepin podczas i po odwyku od nich

Dieta, napoje i ćwiczenia fizyczne
    Palenie tytoniu

Przebieg odwyku

Przewlekłe symptomy odwykowe
    Niepokój
    Depresja
    Bezsenność
    Zaburzenia zmysłowe i motoryczne
    Możliwe mechanizmy przewlekłych objawów zmysłowych i motorycznych
    Osłabienie pamięci i zdolności poznawczych
    Czy benzodiazepiny powodują strukturalne uszkodzenie mózgu?
    Objawy żołądkowo-trawienne
    Stawianie czoła symptomom przewlekłym
    Jak długo benzodiazepiny pozostają w organizmie po odwyku?

Epilog
    Edukacja
    Badania
    Metody leczenia
    Ośrodki leczenia

Piśmiennictwo

Tabela 1. Symptomy odstawienia benzodiazepin
Tabela 2. Symptomy odstawienia antydepresantów
Tabela 3. Niektóre przewlekłe objawy odwyku benzodiazepinowego
Tabela 4. Niektóre możliwe przyczyny objawów przewlekłych

 


Indeks · Spis treści · Wprowadzenie · Rozdział I · Rozdział II · Schematy odstawiania · Rozdział III
Notka medyczna · Zamów drukowaną kopię artykułu · Strona internetowa Profesor Ashton

© Copyright 1999-2004, Professor C H Ashton, School of Neurosciences, Division of Psychiatry,
The Royal Victoria Infirmary, Queen Victoria Road, Newcastle upon Tyne NE1 4LP, England


 

© Ray Nimmo · 2000 - 2004