Indeks · Spis treści · Wprowadzenie · Rozdział I · Rozdział II · Schematy odstawiania · Rozdział III
Notka medyczna · Zamów drukowaną kopię artykułu · Strona internetowa Profesor Ashton
Édition française · Manualen pĺ dansk

 ROZDZIAŁ II: SCENARIUSZE STOPNIOWEGO ODSTAWIANIA BENZODIAZEPIN

BENZODIAZEPINY: JAK DZIAŁAJĄ,
JAK JE ODSTAWIAĆ

(aka The Ashton Manual)

• PRZEBIEG LECZENIA ODWYKOWEGO
• Informacje medyczno-badawcze z kliniki odwykowej benzodiazepin

Professor C Heather Ashton DM, FRCP
Sierpień 2002


Indeks
Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział I: Benzodiazepiny: jak działają na organizm
Rozdział II: Jak odstawiać benzodiazepiny po wieloletnim zażywaniu
• Rozdział II: Scenariusze stopniowego odstawiania
Rozdział III: Objawy odwyku benzodiazepinowego, ostre i przewlekłe

ROZDZIAŁ II

SCENARIUSZE POWOLNEGO ODSTAWIANIA

Poniżej przedstawione są różnorodne, przykładowe schematy odstawiania benzodiazepin. Sprawdzały się one u konkretnych pacjentów, tym niemniej możesz zechcieć zaadoptować je do swoich specyficznych potrzeb. Odnosząc się do Tabeli 1, Rozdział I, która podaje dawki równoważne benzodiazepin, możesz także stworzyć swój własny program odstawiania benzodiazepiny, nie uwzględnionej w poniższych scenariuszach (np. prazepam (Centrax) czy quazepam (Doral) ).

·  1. Odstawianie wysokiej dawki (6mg) alprazolamu (Xanax) dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  2. Proste odstawianie diazepamu (Valium); 40mg dziennie

·  3. Odstawianie lorazepamu (Ativan) 6mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  4. Odstawianie nitrazepamu (Mogadon) 10mg wieczorem, z substytucją diazepamem (Valium)

·  5. Odstawianie clonazepamu (Klonopin) 1.5mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  6. Odstawianie clonazepamu (Klonopin) 3mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  7. Odstawianie alprazolamu (Xanax) 4mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  8. Odstawianie lorazepamu (Ativan) 3mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium)

·  9. Odstawianie temazepamu (Restoril) 30mg wieczorem, z substytucją diazepamem (Valium)

·  10. Odstawianie oxazepamu (Serax) 20mg 3xdziennie (60mg), z substytucją diazepamem (Valium)

·  11. Odstawianie chlordiazepoxidu (Librium) 25mg 3xdziennie (75mg)

·  12. Odstawianie zopiclonu (Zimovane) 15mg, z substytucją diazepamem (Valium)

·  13. Tabela odstawiania antydepresantów

 

Scenariusz 1. Odstawianie wysokiej dawki (6mg) alprazolamu (Xanax)
dziennie, z substytucją diazepamem (Valium); (6mg alprazolamu
jest w przybliżeniu równoważne 120mg diazepamu)

 

Rano

Południe

Wieczór

Równoważnik dzienny
Diazepamu

Dawka początkowa

alprazolam 2mg

alprazolam 2mg

alprazolam 2mg

120mg

Etap 1
(tydzień)

alprazolam 2mg

alprazolam 2mg

alprazolam 1.5mg
diazepam 10mg

120mg

Etap 2
(tydzień)

alprazolam 2mg

alprazolam 2mg

alprazolam 1mg
diazepam 20mg

120mg

Etap 3
(tydzień)

alprazolam 1.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 2mg

alprazolam 1mg
diazepam 20mg

120mg

Etap 4
(tydzień)

alprazolam 1mg
diazepam 20mg

alprazolam 2mg

alprazolam 1mg
diazepam 20mg

120mg

Etap 5
(1-2 tygodnie)

alprazolam 1mg
diazepam 20mg

alprazolam 1mg
diazepam 10mg

alprazolam 1mg
diazepam 20mg

110mg

Etap 6
(1-2 tygodnie)

alprazolam 1mg
diazepam 20mg

alprazolam 1mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 20mg

100mg

Etap 7
(1-2 tygodnie)

alprazolam 1mg
diazepam 20mg

alprazolam 1mg
diazepam 10mg

Odstaw alprazolam
diazepam 20mg

90mg

Etap 8
(1-2 tygodnie)

alprazolam 0.5mg
diazepam 20mg

alprazolam 1mg
diazepam 10mg

diazepam 20mg

80mg

Etap 9
(1-2 tygodnie)

alprazolam 0.5mg
diazepam 20mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

diazepam 20mg

80mg

Etap 10
(1-2 tygodnie)

alprazolam 0.5mg
diazepam 20mg

Odstaw alprazolam
diazepam 10mg

diazepam 20mg

60mg

Etap 11
(1-2 tygodnie)

Odstaw alprazolam
diazepam 20mg

diazepam 10mg

diazepam 20mg

50mg

Etap 12
(1-2 tygodnie)

diazepam 25mg

Koniec dawki dziennej;

przenieś po 0.5mg

na dawki ranną

i wieczorną

diazepam 25mg

50mg

Etap 13
(1-2 tygodnie)

diazepam 25mg

--

diazepam 25mg

45mg

Etap 14
(1-2 tygodnie)

diazepam 20mg

--

diazepam 20mg

40mg

Kontynuuj wg Scenariusza 2, redukując od 40mg diazepamu

Scenariusz 1 - uwagi:

1.       W Etapach 1-4 nie ma redukcji dawki, tylko substytucja diazepamem, etapy te nie muszą więc trwać dłużej niż tydzień.

2.       Wieczorna dawka diazepamu może być zażyta przed snem, zamiast razem z alprazolamem, jeżeli ten ostatni zażywany jest wcześniej (nie zażywaj innych tabletek nasennych!)

3.       Pewna redukcja dawki ma miejsce w późniejszych (5-11) etapach substytucji diazepamem, powinny więc być one dokonywane w co najmniej dwutygodniowych odstępach.

4.       Na Etapie 12 sensownym byłoby przejście na 2 dawki dziennie, jako że diazepam działa wystarczająco długo. Nie trzeba w tym kroku dokonywać redukcji dawki (Etapy 11 i 12).


Scenariusz 2. Proste odstawianie diazepamu (Valium) 40mg dziennie
(dopełnia Scenariusz 1)

 

Rano

Wieczór

Całkowita

Dawka dzienna

Dawka początkowa

diazepam 20mg

diazepam 20mg

40mg

Etap 1 (1-2 tygodnie)

diazepam 18mg

diazepam 20mg

38mg

Etap 2 (1-2 tygodnie)

diazepam 18mg

diazepam 18mg

36mg

Etap 3 (1-2 tygodnie)

diazepam 16mg

diazepam 18mg

34mg

Etap 4 (1-2 tygodnie)

diazepam 16mg

diazepam 16mg

32mg

Etap 5 (1-2 tygodnie)

diazepam 14mg

diazepam 16mg

30mg

Etap 6 (1-2 tygodnie)

diazepam 14mg

diazepam 14mg

28mg

Etap 7 (1-2 tygodnie)

diazepam 12mg

diazepam 14mg

26mg

Etap 8 (1-2 tygodnie)

diazepam 12mg

diazepam 12mg

24mg

Etap 9 (1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

diazepam 12mg

22mg

Etap 10 (1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

diazepam 10mg

20mg

Etap 11 (1-2 tygodnie)

diazepam 8mg

diazepam 10mg

18mg

Etap 12 (1-2 tygodnie)

diazepam 8mg

diazepam 8mg

16mg

Etap 13 (1-2 tygodnie)

diazepam 6mg

diazepam 8mg

14mg

Etap 14 (1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

diazepam 8mg

13mg

Etap 15 (1-2 tygodnie)

diazepam 4mg

diazepam 8mg

12mg

Etap 16 (1-2 tygodnie)

diazepam 3mg

diazepam 8mg

11mg

Etap 17 (1-2 tygodnie)

diazepam 2mg

diazepam 8mg

10mg

Etap 18 (1-2 tygodnie)

diazepam 1mg

diazepam 8mg

9mg

Etap 19 (1-2 tygodnie)

--

diazepam 8mg

8mg

Etap 20 (1-2 tygodnie)

--

diazepam 7mg

7mg

Etap 21 (1-2 tygodnie)

--

diazepam 6mg

6mg

Etap 22 (1-2 tygodnie)

--

diazepam 5mg

5mg

Etap 23 (1-2 tygodnie)

--

diazepam 4mg

4mg

Etap 24 (1-2 tygodnie)

--

diazepam 3mg

3mg

Etap 25 (1-2 tygodnie)

--

diazepam 2mg

2mg

Etap 26 (1-2 tygodnie)

--

diazepam 1mg

1mg

Scenariusz 2  - Uwagi:

1.       Możliwe jest pokonanie Etapów 1-10 w odstępach 1-tygodnowych, choć oczywiście możesz to wydłużyć do 2 tygodni

2.       Późniejsze etapy wymagają 2 tygodni

3.       Po zejściu do 5mg dziennie, możesz podjąć redukcję dawki o 0.5mg, ale wiele osób radzi sobie przy redukcji o 1mg

4.       Aby stosować wskazane w tabeli dawki, należy użyć diazepamu w tabletkach 10mg, 5mg, i 2mg; połówka tej ostatniej da 1 mg

5.       Jeżeli dawką wyjściową jest 20mg diazepamu dziennie, możesz rozpocząć od Etapu 10, ale w takim wypadku redukować o 1mg co dwa tygodnie

6.       W przypadku Scenariusza 1 (alprazolam 6mg dziennie), niniejszy schemat stanowi jego kontynuację


Scenariusz 3. Odstawianie lorazepamu (Ativan) 6mg dziennie
z substytucją diazepamem (Valium); (6mg lorazepam jest w przybliżeniu równoważne 60mg diazepamu)

 

Rano

Południe

Wieczór

Równoważnik dzienny
Diazepamu

Dawka początkowa

lorazepam 2mg

lorazepam 2mg

lorazepam 2mg

60mg

Etap 1
(tydzień)

lorazepam 2mg

lorazepam 2mg

lorazepam 1mg
diazepam 10mg

60mg

Etap 2
(tydzień)

lorazepam 1.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 2mg

lorazepam 1mg
diazepam 10mg

60mg

Etap 3
(tydzień)

lorazepam 1.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 2mg

lorazepam 0.5mg
diazepam 15mg

60mg

Etap 4
(tydzień)

lorazepam 1.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 1.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 0.5mg
diazepam 15mg

60mg

Etap 5
(1-2 tygodnie)

lorazepam 1.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 1.5mg
diazepam 5mg

Odstaw lorazepam
diazepam 20mg

60mg

Etap 6
(1-2 tygodnie)

lorazepam 1mg
diazepam 5mg

lorazepam 1.5mg
diazepam 5mg

diazepam 20mg

55mg

Etap 7
(1-2 tygodnie)

lorazepam 1mg
diazepam 5mg

lorazepam 1mg
diazepam 5mg

diazepam 20mg

50mg

Etap 8
(1-2 tygodnie)

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 1mg
diazepam 5mg

diazepam 20mg

45mg

Etap 9
(1-2 tygodnie)

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

diazepam 20mg

40mg

Etap 10
(1-2 tygodnie)

Odstaw lorazepam
diazepam 5mg

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

diazepam 20mg

35mg

Etap 11
(1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

Odstaw lorazepam
diazepam 5mg

diazepam 20mg

30mg

Etap 12
(1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 18mg

28mg

Etap 13
(1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 16mg

26mg

Etap 14
(1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 14mg

24mg

Etap 15
(1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 12mg

22mg

Etap 16
(1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 10mg

20mg

Etap 17
(1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

diazepam 4mg

diazepam 10mg

19mg

Etap 18
(1-2 tygodnie)

diazepam 4mg

diazepam 4mg

diazepam 10mg

18mg

Etap 19
(1-2 tygodnie)

diazepam 4mg

diazepam 3mg

diazepam 10mg

17mg

Etap 20
(1-2 tygodnie)

diazepam 3mg

diazepam 3mg

diazepam 10mg

16mg

Etap 21
(1-2 tygodnie)

diazepam 3mg

diazepam 2mg

diazepam 10mg

15mg

Etap 22
(1-2 tygodnie)

diazepam 2mg

diazepam 2mg

diazepam 10mg

14mg

Etap 23
(1-2 tygodnie)

diazepam 2mg

diazepam 1mg

diazepam 10mg

13mg

Etap 24
(1-2 tygodnie)

diazepam 1mg

diazepam 1mg

diazepam 10mg

12mg

Etap 25
(1-2 tygodnie)

diazepam 1mg

Odstaw diazepam

diazepam 10mg

11mg

Etap 26
(1-2 tygodnie)

Odstaw diazepam

--

diazepam 10mg

10mg

Etap 27
(1-2 tygodnie)

--

--

diazepam 9mg

9mg

Etap 28
(1-2 tygodnie)

--

--

diazepam 8mg

8mg

Etap 29
(1-2 tygodnie)

--

--

diazepam 7mg

7mg

Etap 30
(1-2 tygodnie)

--

--

diazepam 6mg

6mg

Etap 31
(1-2 tygodnie)

--

--

diazepam 5mg

5mg

Etap 32
(1-2 tygodnie)

--

--

diazepam 4mg

4mg

Etap 33
(1-2 tygodnie)

--

--

diazepam 3mg

3mg

Etap 34
(1-2 tygodnie)

--

--

diazepam 2mg

2mg

Etap 35
(1-2 tygodnie)

--

--

diazepam 1mg

1mg

Etap 36

--

--

Odstaw diazepam

--

Scenariusz 3  - Uwagi:

1.       W Etapach 1-5 nie ma redukcji dawki, tylko substytucja diazepamem, etapy te nie muszą więc trwać dłużej niż tydzień

2.       Wieczorna dawka może być zażywana tuż przed snem (nie stosuj innych środków nasennych)

3.       Pewna redukcja dawki ma miejsce w późniejszych (6-11) etapach substytucji diazepamem, powinny więc być one dokonywane w co najmniej dwutygodniowych odstępach

4.       Dawki diazepamu, zażywane w ciągu dnia, są stopniowo pomijane (Etapy 17-25); w kolejnych Etapach następuje tylko redukcja dawki wieczornej o 1mg co tydzień lub dwa

5.       Aby stosować wskazane w tabeli dawki, należy użyć diazepamu w tabletkach 10mg, 5mg, i 2mg; połówka tej ostatniej da 1mg


Scenariusz 4. Odstawianie nitrazepamu (Mogadon) 10mg na wieczór, z substytucją diazepamem (Valium); (Nitrazepam
ma podobną siłę, co diazepam)

 

Dawka wieczorna

Dawka początkowa

nitrazepam 10mg

Etap 1 (1 tydzień)

nitrazepam 5mg
diazepam 5mg

Etap 2 (1 tydzień)

Odstaw nitrazepam
diazepam 10mg

Etap 3 (1-2 tygodnie)

diazepam 9mg

Etap 4 (1-2 tygodnie)

diazepam 8mg

Etap 5 (1-2 tygodnie)

diazepam 7mg

Etap 6 (1-2 tygodnie)

diazepam 6mg

Etap 7 (1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

Etap 8 (1-2 tygodnie)

diazepam 4mg

Etap 9 (1-2 tygodnie)

diazepam 3mg

Etap 10 (1-2 tygodnie)

diazepam 2mg

Etap 11 (1-2 tygodnie)

diazepam 1mg

Etap 12

Odstaw diazepam

Uwagi:

·         Jeżeli zażywasz więcej, niż 10mg nitrazepamu, zastępuj każde 5mg nitrazepamu przez 5mg diazepamu, a potem redukuj diazepam o 1-2mg na każdy etap


Scenariusz 5. Odstawianie clonazepamu (Klonopin) 1.5mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium); (0.5mg clonazepamu jest w przybliżeniu równoważne 10mg diazepamu)

 

Rano

Południe

Wieczór

Równoważnik dzienny
Diazepamu

Dawka początkowa

clonazepam 0.5mg

clonazepam 0.5mg

clonazepam 0.5mg

30mg

Etap 1
(1 week)

clonazepam 0.5mg

clonazepam 0.5mg

clonazepam 0.25mg
diazepam 5mg

30mg

Etap 2
(1 week)

clonazepam 0.5mg

clonazepam 0.5mg

Odstaw clonazepam
diazepam 10mg

30mg

Etap 3
(1 week)

clonazepam 0.25mg
diazepam 5mg

clonazepam 0.5mg

diazepam 10mg

30mg

Etap 4
(1 week)

clonazepam 0.25mg
diazepam 5mg

clonazepam 0.25mg
diazepam 5mg

diazepam 10mg

30mg

Etap 5
(1 week)

Odstaw clonazepam
diazepam 10mg

clonazepam 0.25mg
diazepam 5mg

diazepam 10mg

30mg

Etap 6
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

Odstaw clonazepam
diazepam 8mg

diazepam 10mg

28mg

Etap 7
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

diazepam 6mg

diazepam 10mg

26mg

Etap 8
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

diazepam 4mg

diazepam 10mg

24mg

Etap 9
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

diazepam 2mg

diazepam 10mg

22mg

Etap 10
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

Odstaw diazepam

diazepam 10mg

20mg

Etap 11
(1-2 tygodnie)

diazepam 8mg

--

diazepam 10mg

18mg

Etap 12
(1-2 tygodnie)

diazepam 6mg

--

diazepam 10mg

16mg

Etap 13
(1-2 tygodnie)

diazepam 4mg

--

diazepam 10mg

14mg

Etap 14
(1-2 tygodnie)

diazepam 2mg

--

diazepam 10mg

12mg

Etap 15
(1-2 tygodnie)

Odstaw diazepam

--

diazepam 10mg

10mg

Kontynuuj redukcję diazepamu o 1 mg na tydzień lub 2 tygodnie (patrz Scenariusz 3 Etap 26)


Scenariusz 6. Odstawianie clonazepamu (Klonopin) 3mg
dziennie z substytucją diazepamem (Valium);
(1 mg clonazepamu jest równoważne 20mg diazepamu)

 

Rano

Południe

Wieczór

Równoważnik dzienny
Diazepamu

Dawka początkowa

clonazepam 1mg

clonazepam 1mg

clonazepam 1mg

60mg

Etap 1
(1-2 tygodnie)

clonazepam 1mg

clonazepam 1mg

clonazepam 0.5mg
diazepam 10mg

60mg

Etap 2
(1-2 tygodnie)

clonazepam 0.5mg
diazepam 10mg

clonazepam 1mg

clonazepam 0.5mg
diazepam 10mg

60mg

Etap 3
(1-2 tygodnie)

clonazepam 0.5mg
diazepam 10mg

clonazepam 0.5mg
diazepam 5mg

clonazepam 0.5mg
diazepam 10mg

55mg

Etap 4
(1-2 tygodnie)

clonazepam 0.5mg
diazepam 10mg

clonazepam 0.5mg
diazepam 5mg

Odstaw clonazepam
diazepam 15mg

50mg

Etap 5
(1-2 tygodnie)

clonazepam 0.25mg
diazepam 10mg

clonazepam 0.5mg
diazepam 5mg

diazepam 15mg

45mg

Etap 6
(1-2 tygodnie)

clonazepam 0.25mg
diazepam 10mg

clonazepam 0.25mg
diazepam 5mg

diazepam 15mg

40mg

Etap 7
(1-2 tygodnie)

Odstaw clonazepam
diazepam 10mg

clonazepam 0.25mg
diazepam 5mg

diazepam 15mg

35mg

Etap 8
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

Odstaw clonazepam
diazepam 5mg

diazepam 15mg

30mg

Etap 9
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

diazepam 2.5mg

diazepam 15mg

27.5mg

Etap 10
(1-2 tygodnie)

diazepam 12mg

Odstaw diazepam

diazepam 15mg

27mg

Etap 11
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

--

diazepam 15mg

25mg

Etap 12
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

--

diazepam 14mg

24mg

Etap 13
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

--

diazepam 12mg

22mg

Etap 14
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

--

diazepam 10mg

20mg

Kontynuuj wg Scenariusza 5, Etap 10

Scenariusz 6  - Uwagi:

·         Mała redukcja dawki (z 27.5mg do 27mg) między Etapami 9 i 10 pozwala przestawić się z trzech na dwie dawki dziennie


Scenariusz 7. Odstawianie alprazolamu (Xanax) 4mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium); (4mg alprazolam jest równoważne 80mg diazepamu)

 

Rano

Południe

Po południu

Wieczór

Równoważnik dzienny
Diazepamu

Dawka początkowa

alprazolam 1mg

alprazolam 1mg

alprazolam 1mg

alprazolam 1mg

80mg

Etap 1
(1 week)

alprazolam 1mg

alprazolam 1mg

alprazolam 1mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

80mg

Etap 2
(1 week)

alprazolam 1mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 1mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

80mg

Etap 3
(1 week)

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 1mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

80mg

Etap 4
(1 week)

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

80mg

Etap 5
(1 week)

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

80mg

Etap 6
(1-2 tygodnie)

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.25mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

diazepam 20mg

75mg

Etap 7
(1-2 tygodnie)

alprazolam 0.25mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.25mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.5mg
diazepam 10mg

diazepam 20mg

70mg

Etap 8
(1-2 tygodnie)

alprazolam 0.25mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.25mg
diazepam 10mg

alprazolam 0.25mg
diazepam 10mg

diazepam 20mg

65mg

Etap 9
(1-2 tygodnie)

alprazolam 0.25mg
diazepam 10mg

Odstaw alprazolam
diazepam 10mg

alprazolam 0.25mg
diazepam 10mg

diazepam 20mg

60mg

Etap 10
(1-2 tygodnie)

Odstaw alprazolam
diazepam 10mg

diazepam 10mg

alprazolam 0.25mg
diazepam 10mg

diazepam 20mg

55mg

Etap 11
(1-2 tygodnie)


diazepam 10mg

diazepam 10mg

Odstaw alprazolam
diazepam 10mg

diazepam 20mg

50mg

Etap 12
(1-2 tygodnie)


diazepam 10mg

diazepam 5mg

diazepam 10mg

diazepam 20mg

45mg

Etap 13
(1-2 tygodnie)


diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 10mg

diazepam 20mg

40mg

Etap 14
(1-2 tygodnie)


diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 20mg

35mg

Etap 15
(1-2 tygodnie)


diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 15mg

30mg

Etap 16
(1-2 tygodnie)


diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 12.5mg

27.5mg

Etap 17
(1-2 tygodnie)


diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 5mg

diazepam 10mg

25mg

Etap 18
(1-2 tygodnie)


diazepam 5mg

diazepam 2.5mg

diazepam 5mg

diazepam 10mg

22.5mg

Etap 19
(1-2 tygodnie)


diazepam 5mg

Odstaw diazepam

diazepam 5mg

diazepam 10mg

20mg

Etap 20
(1-2 tygodnie)


diazepam 4mg

--

diazepam 5mg

diazepam 10mg

19mg

Etap 21
(1-2 tygodnie)


diazepam 4mg

--

diazepam 4mg

diazepam 10mg

18mg

Etap 22
(1-2 tygodnie)


diazepam 4mg

--

diazepam 3mg

diazepam 10mg

17mg

Etap 23
(1-2 tygodnie)


diazepam 3mg

--

diazepam 3mg

diazepam 10mg

16mg

Etap 24
(1-2 tygodnie)


diazepam 3mg

--

diazepam 2mg

diazepam 10mg

15mg

Etap 25
(1-2 tygodnie)


diazepam 2mg

--

diazepam 2mg

diazepam 10mg

14mg

Etap 26
(1-2 tygodnie)


diazepam 2mg

--

Odstaw diazepam

diazepam 10mg

12mg

Etap 27
(1-2 tygodnie)

Odstaw diazepam

--

--

diazepam 10mg

10mg

Kontynuuj redukcję diazepamu o 1 mg na tydzień lub 2 tygodnie (patrz Scenariusz 3 Etap 26)

 


Scenariusz 8. Odstawianie lorazepamu (Ativan) 3mg dziennie, z substytucją diazepamem (Valium); (3mg lorazepamu
jest w przybliżeniu równoważne 30mg diazepamu)

 

Rano

Południe

Wieczór

Równoważnik dzienny
Diazepamu

Dawka początkowa

lorazepam 1 mg

lorazepam 1 mg

lorazepam 1 mg

30mg

Etap 1
(1 week)

lorazepam 1 mg

lorazepam 1 mg

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

30mg

Etap 2
(1 week)

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 1 mg

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

30mg

Etap 3
(1 week)

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

30mg

Etap 4
(1 week)

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

Odstaw lorazepam
diazepam 10mg

30mg

Etap 5
(1 week)

Odstaw lorazepam
diazepam 10mg

lorazepam 0.5mg
diazepam 5mg

diazepam 10mg

30mg

Etap 6
(1 week)

diazepam 10mg

Odstaw lorazepam
diazepam 10mg

diazepam 10mg

30mg

Etap 7
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

diazepam 8mg

diazepam 10mg

28mg

Etap 8
(1-2 tygodnie)

diazepam 8mg

diazepam 8mg

diazepam 10mg

26mg

Etap 9
(1-2 tygodnie)

diazepam 8mg

diazepam 6mg

diazepam 10mg

24mg

Etap 10
(1-2 tygodnie)

diazepam 6mg

diazepam 6mg

diazepam 10mg

22mg

Etap 11
(1-2 tygodnie)

diazepam 6mg

diazepam 4mg

diazepam 10mg

20mg

Etap 12
(1-2 tygodnie)

diazepam 6mg

diazepam 2mg

diazepam 10mg

18mg

Etap 13
(1-2 tygodnie)

diazepam 6mg

Odstaw diazepam

diazepam 10mg

16mg

Etap 14
(1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

--

diazepam 10mg

15mg

Etap 15
(1-2 tygodnie)

diazepam 4mg

--

diazepam 10mg

14mg

Etap 16
(1-2 tygodnie)

diazepam 3mg

--

diazepam 10mg

13mg

Etap 17
(1-2 tygodnie)

diazepam 2mg

--

diazepam 10mg

12mg

Etap 18
(1-2 tygodnie)

diazepam 1mg

--

diazepam 10mg

11mg

Etap 19
(1-2 tygodnie)

Odstaw diazepam

--

diazepam 10mg

10mg

Kontynuuj redukcję diazepamu o 1 mg na tydzień lub 2 tygodnie (patrz Scenariusz 3 Etap 26)


Scenariusz 9. Odstawianie temazepamu (Restoril) 30mg
na noc, z substytucją diazepamem; (30mg temazepamu jest równoważne 15mg diazepamu)

 

Wieczór

Równoważna dawka diazepamu

Dawka początkowa

temazepam 30mg

15mg

Etap 1 (1-2 tygodnie)

temazepam 15mg
diazepam 7.5mg

15mg

Etap 2 (1-2 tygodnie)

temazepam 7.5mg
diazepam 12mg

15.75mg

Etap 3 (1-2 tygodnie)

Odstaw temazepam
diazepam 15mg

15mg

Etap 4 (1-2 tygodnie)

diazepam 14mg

14mg

Etap 5 (1-2 tygodnie)

diazepam 13mg

13mg

Etap 6 (1-2 tygodnie)

diazepam 12mg

12mg

Etap 7 (1-2 tygodnie)

diazepam 11mg

11mg

Etap 8 (1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

10mg

Etap 9 (1-2 tygodnie)

diazepam 9mg

9mg

Etap 10 (1-2 tygodnie)

diazepam 8mg

8mg

Etap 11 (1-2 tygodnie)

diazepam 7mg

7mg

Etap 12 (1-2 tygodnie)

diazepam 6mg

6mg

Etap 13 (1-2 tygodnie)

diazepam 5mg

5mg

Etap 14 (1-2 tygodnie)

diazepam 4mg

4mg

Etap 15 (1-2 tygodnie)

diazepam 3mg

3mg

Etap 16 (1-2 tygodnie)

diazepam 2mg

2mg

Etap 17 (1-2 tygodnie)

diazepam 1mg

1mg

Etap 18

Odstaw diazepam

--


Scenariusz 10. Odstawianie oxazepamu (Serax) 20mg 3xdziennie (60mg), z substytucją diazepamem (Valium); (20mg
oxazepamu jest w przybliżeniu równoważne 10mg diazepamu)

 

Rano

Południe

Wieczór

Równoważnik dzienny
Diazepamu

Dawka początkowa

oxazepam 20mg

oxazepam 20mg

oxazepam 20mg

30mg

Etap 1
(1 week)

oxazepam 20mg

oxazepam 20mg

oxazepam 10mg
diazepam 5mg

30mg

Etap 2
(1 week)

oxazepam 10mg
diazepam 5mg

oxazepam 20mg

oxazepam 10mg
diazepam 5mg

30mg

Etap 3
(1 week)

oxazepam 10mg
diazepam 5mg

oxazepam 10mg
diazepam 5mg

oxazepam 10mg
diazepam 5mg

30mg

Etap 4
(1-2 tygodnie)

oxazepam 10mg
diazepam 5mg

oxazepam 10mg
diazepam 5mg

Odstaw oxazepam
diazepam 8mg

28mg

Etap 5
(1-2 tygodnie)

Odstaw oxazepam
diazepam 8mg

oxazepam 10mg
diazepam 5mg

diazepam 8mg

26mg

Etap 6
(1-2 tygodnie)

diazepam 8mg

Odstaw oxazepam
diazepam 8mg

diazepam 8mg

24mg

Etap 7
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

diazepam 2mg

diazepam 10mg

22mg

Etap 8
(1-2 tygodnie)

diazepam 10mg

Odstaw diazepam

diazepam 10mg

20mg

Etap 9
(1-2 tygodnie)

diazepam 8mg

--

diazepam 10mg

18mg

Kontynuuj wg Scenariusza 2 Etap 12

Scenariusz 10  - Uwagi:

1.       Oxazepam jest lekiem krótko działającym, tak więc substytucja diazepamem jest ze wszech miar rekomendowana

2.       Diazepam należy zażywać najwyżej 2 razy dziennie

3.       Konieczna jest zmiana zażywanych tabletek 5mg na tabletki 2mg diazepamu, począwszy od Etapu 4


Scenariusz 11. Odstawianie chlordiazepoxidu (Librium) 25mg
3xdziennie (75mg); (25mg chlordiazepoxide
jest w przybliżeniu równoważne 10mg diazepamu)

 

Rano

Południe

Wieczór

Dawka początkowa

chlordiazepoxide 25mg

chlordiazepoxide 25mg

chlordiazepoxide 25mg

Etap 1
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 25mg

chlordiazepoxide 20mg

chlordiazepoxide 25mg

Etap 2
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 20mg

chlordiazepoxide 20mg

chlordiazepoxide 25mg

Etap 3
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 20mg

chlordiazepoxide 20mg

chlordiazepoxide 20mg

Etap 4
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 25mg

chlordiazepoxide 5mg

chlordiazepoxide 25mg

Etap 5
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 25mg

Odstaw chlordiazepoxide

chlordiazepoxide 25mg

Etap 6
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 20mg

--

chlordiazepoxide 25mg

Etap 7
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 20mg

--

chlordiazepoxide 20mg

Etap 8
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 15mg

--

chlordiazepoxide 20mg

Etap 9
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 15mg

--

chlordiazepoxide 15mg

Etap 10
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 10mg

--

chlordiazepoxide 15mg

Etap 11
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 10mg

--

chlordiazepoxide 10mg

Etap 12
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 5mg

--

chlordiazepoxide 10mg

Etap 13
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide 5mg

--

chlordiazepoxide 5mg

Etap 14
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide
2.5mg (½ tablet)

--

chlordiazepoxide 5mg

Etap 15
(1-2 tygodnie)

chlordiazepoxide
2.5mg (½ tablet)

--

chlordiazepoxide
2.5mg (½ tabletki)

Etap 16
(1-2 tygodnie)

Odstaw chlordiazepoxide

--

chlordiazepoxide
2.5mg (½ tabletki)

Etap 17

--

--

Odstaw chlordiazepoxide

Scenariusz 11  - Uwagi:

1.       Chlordiazepoxid jest na tyle długo działającą benzodiazepiną, że nie ma potrzeby zażywania go częściej niż 2 raazy dziennie (stąd Etapy 4 i 5)

2.       Z tego samego powodu, nie ma potrzeby substytucji diazepamem


Scenariusz 12. Odstawianie zopiclonu (Zimovane) 15mg
z substytucją diazepamem (Valium); (15mg zopiclonu
jest w przybliżeniu równoważne 10mg diazepamu)

 

Wieczór

Równoważnik dzienny
Diazepamu

Dawka początkowa

zopiclone 15mg

10mg

Etap 1
(1 week)

zopiclone 7.5mg
diazepam 5mg

10mg

Etap 2
(1 week)

Odstaw zopiclone
diazepam 10mg

10mg

Etap 3 (1-2 tygodnie)

diazepam 9mg

9mg

Etap 4 (1-2 tygodnie)

diazepam 8mg

8mg

Kontynuuj redukcję diazepamu wg Scenariusza 2


Scenariusz 13. Odstawianie antydepresantów

Typ i nazwa leku

Forma i siła dawki*

Tricyclics

 

    amitriptyline (Tryptizol, Elavil)

tabs 10, 25, 50mg; płyn 25mg/5ml

    amoxapine (Asendis)

tabs 25, 50, 100mg

    clomipramine (Anafranil)

caps 10, 25, 50mg; syrop 25mg/5ml

    dothiepin (Prothiaden)

tabs 25, 75mg

    doxepin (Sinequan)

caps 10, 25, 50, 75mg

    imipramine (Tofranil)

tabs 10, 25mg syrop 25mg/5ml

    lofepramine (Gamanil)

tabs 70mg; płyn 70mg/5ml

    nortriptyline (Allegron, Pamelor)

tabs 10, 25mg

    protriptyline (Concordin, Vivactil)

tabs 5, 10mg

    trimipramine (Surmontil)

tabs 10, 25mg

Pochodne antydepresantów

 

    maprotiline (Ludiomil)

tabs 10, 25, 50, 75mg

    mianserin (Bolvidon, Norval)

tabs 10, 30mg

    trazodone (Molipaxin, Desyrel)

caps 50, 100mg; tabs 150mg; płyn 50mg/5ml

    viloxazine (Vivalan)

tabs 50mg

MAOIs (monoamine oxidase inhibitors)

 

    phenelzine (Nardil)

tabs 15mg

    moclobemide (Mannerix)

tabs 150mg

    tranylcypromine (Parnate)

tabs 10mg

SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors)

 

    citalopram (Cipramil, Celexa)

tabs 10, 20, 40mg; płyn 40mg/ml (drops)

    fluoxetine (Prozac)

caps 20, 60mg; płyn 20mg/5ml

    fluvoxamine (Faverin, Luvox)

tabs(s) 50, 100mg

    paroxetine (Seroxat, Paxil)

tabs(s) 20, 30mg; płyn 20mg/5ml

    sertraline (Lustral, Zoloft)

tabs 50, 100mg

    escitalopram (Cipralex, Lexapro)

tabs 5, 10(s), 20mg(s)

Inne

 

    mirtazapine (Zispin, Remeron)

tabs(s) 30mg

    nefazodone (Dutonin, Serzone)

tabs(s) 100, 200mg

    reboxetine (Edronax, Vestra)

tabs(s) 4mg

    venlafaxine (Efexor, Effexor)

tabs 37.5, 75mg

* tabs: tabletki, (s) podzielne; caps: kapsułki; 5ml = 1 łyżeczka

Scenariusz 13  - Uwagi:

Wytyczne dla osób uzależnionych od benzodiazepin i antydepresantów, które chcą odstawić oba typy leków

1.       Zakończ odwyk benzodiazepinowy przed rozpoczęciem odstawiania antydepresantów

2.       Rozpocznij zmniejszanie dawki leku przeciwdepresyjnego po minimum 4 tygodniach od odstawienia benzodiazepin(y)

3.       Skonsultuj się z lekarzem przed podjęciem odwyku od leku przeciwdepresyjnego

4.       Odstawianie antydepresantu również musi być stopniowe, aby uniknąć objawów odstawiennych

a.       Staraj się, aby każda redukcja dawki była najmniejsza z możliwych (podzielenie tabletki, stosowanie preparatów płynnych)

b.       Jeżeli to niemożliwe, przyjmuj porcje co drugi dzień

c.        Zaczekaj 1-2 tygodnie przed każdą kolejną redukcją

d.       Jeżeli objawy odstawienne są zbyt silne (Rozdział 3, Tabela 2) – zwiększ nieco dawkę spowrotem, i kontynuuj jej zmniejszanie wolniej i dopiero po ustąpieniu objawów


Indeks · Spis treści · Wprowadzenie · Rozdział I · Rozdział II · Schematy odstawiania · Rozdział III
Notka medyczna · Zamów drukowaną kopię artykułu · Strona internetowa Profesor Ashton
 
© Copyright 1999-2004, Professor C H Ashton, School of Neurosciences, Division of Psychiatry,
The Royal Victoria Infirmary, Queen Victoria Road, Newcastle upon Tyne NE1 4LP, England


 

© Ray Nimmo · 2000 - 2004